+358 (0) 40 5544 380 info@spear.fi

Vahvan tunnistuksen edut federoidussa kertakirjautumisessa (SSO)

Käyttäjälle kertakirjautuminen helpottaa ja nopeuttaa kirjautumista useihin toisiinsa liitettyihin sovelluksiin, mutta erityisesti se vahvistaa kirjautumisen turvallisuutta ja tietoturvan hallintaa. Kun käyttäjätunnuksia ei enää hallinnoida jokaisessa sovelluksessa tai järjestelmässä erikseen, voidaan hyvät käytännöt jalkauttaa kerralla kaikkiin ympäristöihin ja ylläpitää käyttäjätunnusten elinkaaresta yhdestä keskitetystä pisteestä.

Haasteeksi nousee kuitenkin huoli siitä onko käyttäjätunnus suojattu riittävällä tasolla? Toisaalta haastetta voi olla myös löytää ratkaisu, joka vastaa riittävällä tasolla jokaisen SSO-kertakirjautumisen piirissä olevan järjestelmän tarpeisiin ja vaatimuksiin. Lisäksi haasteeksi nousee tunnistusratkaisun hinta, sekä hallinnoinnin ja ylläpidon kustannus koko käyttäjätunnuksen elinkaaren ajalta.

Spear ID -ratkaisujen avulla toteutetulla vahvalla tunnistuksella on selkeät edut SSO-kertakirjautumisessa lähinnä seuraavilla osa-alueilla:

1. Yksi ratkaisu kattaa kaikkien nykyisten ja tulevien järjestelmien suojaustasovaatimukset:
Pienin yhteinen nimittäjä eri järjestelmien välillä voi olla korkein mahdollinen turvataso, jos tunnistusmenetelmä on käyttäjälle ja hallinnoijalle vaivaton, ja kustannuksiltaan edullinen.
2. Käytettävyys ja joustavuus:
Vahvan tunnistuksen ratkaisu voidaan tuottaa laite/mobiilisovellus -parina, missä kaksi eri tavoin toimivaa tunnistusmenetelmää sidotaan toisiinsa ja missä nämä toimivat niille parhaiten soveltuvissa tilanteissa. Kaksi eri menetelmää eivät tällöin lisää hallinnoinnin työkuormaa tai kustannuksia ja käytettävyys pysyy korkealla tasolla.
3. Yhteensopivuus:
Standardeihin perustuva teknologia ei sido toimittajakohtaisiin sovelluksiin, rajapintoihin tai protokolliin, jolloin vahvan tunnistuksen ratkaisu on edullisesti integroitavissa olemassa oleviin MS AD ja IAM/IdM järjestelmiin, ilman integraatiokohtaisia lisenssimaksuja.
4. Ylivertainen turvallisuus ja luotettavuus:
Vahva käyttäjätunnistus tarjoaa ylivertaisin turvallisuuden ja luotettavuuden SSO-kertakirjautumiseen tukeutuville järjestelmille, jotka luottavat siihen, että oikea käyttäjä on tunnistettu oikein, että tunnistusmenetelmä on käyttäjän itsensä hallinnassa.

Herättikö lukemasi ajatuksia tai kysymyksiä, olethan yhteydessä Spear Innovations Oy:n tiimiin!