+358 (0) 40 5544 380 info@spear.fi

Koko vuoden 2021 aikana elektroniikka- ja autovalmistajien huolena on ollut maailmanlaajuinen pula sirukomponenteista, joiden saatavuus on ollut heikkoa useista yhteen kasautuneista syistä. Sirujen ja puolijohteiden markkinat ovat täysin maailmanlaajuiset ja toimitusketjut ovat hyvin monimutkaiset, mutta toisaalta taas hyvin keskittyneet: vain muutama suuri puolijohteiden valmistaja, eli ”fab” (fabricator), vastaa kymmenien ja jopa satojen sirutoimittajien tuotteiden valmistuksesta. Koska varastojen hallinta on myös maailmanlaajuista, ei toimittajilla tai asiakkaille välttämättä ole omia tuotevarastoja, jolloin katkokset toimitusketjuissa, valmistuksessa ja tilausten hallinnassa aiheuttavat katkoksia koko ketjussa.

Harvard Business Review’n artikkelissa helmikuulta 2021 (https://hbr.org/2021/02/why-were-in-the-midst-of-a-global-semiconductor-shortage) syy puolijohteiden ja sirujen puutteeseen langetetaan suurelta osin ketjun loppupään, eli sirujen ostajien harteille, koska nämä eivät ole osanneet varautua tilausten nopeiden muutosten aiheuttamaan heiluriliikkeeseen. Heilurilla tarkoitetaan sitä, että kun ostajat peruivat tai siirsivät sirutilauksiaan kovin ottein viimevuoden Covid-19-laskusuhdanteen aikana ja koska nyt kysynnän kasvaessa uudestaan, eivät valmistajat pysty välittömästi nostamaan tuotanto määriä entiselle tasolleen, ei ostajilla ole omia varastoja, joilla korvataan suhdannekuoppaa.

Suhdannevaihtelun saatavuuskuoppa ei kuitenkaan kosketa kaikkia tasapuolisista ja useilla toimittajilla tai asiakkailla ei ole mitään toimitus- tai saatavuusvaikeuksia. Keskeiseksi menestystekijäksi on artikkelin mukaan noussut ostajien ja sirutoimittajien kyky ennakoida heiluriliikettä sillä, että niillä on tarkka kuva siru- ja puolijohdemarkkinoiden toiminnasta ja läheiset suhteet sirujen ja puolijohteiden valmistajien kanssa. Läheinen yhteistyö takaa jaetun ymmärryksen siitä, missä mahdollisia pullonkauloja voi syntyä ja miten ne voidaan välttää.

Spear Innovations on johtavan tunnistus-, IoT- ja sensori-sirutoimittaja Fudan Microelectronicsin jakelija yksinoikeudella Pohjoismaiden ja Baltian alueella ja pystymme takaamaan normaalit ja nopeat sirutoimitukset koko Euroopan tasolla. Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajamme kanssa ja tunnemme läheisesti markkinatilanteen sekä eri teknologioiden toimitustilan. Olemme todenneet, ettei siruteknologioiden toimitusongelmat juuri kosketa edustamaamme Fudan Microelectronicsin tuoteportfoliota, jonka puolijohteiden valmistusketju alkaa Yhdysvalloista missä toimitus-, raaka-aine ja valmistustilanne ovat normaalissa tilassa.

Yhteisten ponnistelujen ansiosta korkean varmuustason tunnistus- ja IOT-sirujen, sekä sensorien toimituskanavien avaamisessa Pohjoismaissa ja Baltiassa ovat nopeasti kasvattaneet Spear Innovationin yhdeksi Suomen suurimmista korkean turvallisuustason älysirujen toimittajista. Kasvava maailmanlaajuinen sirujen kysyntä vahvistaa asemaamme entisestään ja lisää vahvasti kasvanutta myyntiä koko Pohjolassa. 

Harvard Business Review:

…organizations could have done a better job planning for these shortages. Instead, poor decision-making prevailed. For example, aggressive lean inventory practices left many manufacturers vulnerable. As vehicle sales began to rebound in the third quarter, automakers were slow to order more semiconductors and then lost out to more nimble electronics manufacturers that had visibility into the bigger picture and longstanding relationships with semiconductor manufacturers. The electronics manufacturers planned accordingly and secured their supply lines prior to November 2020.

Teemu Rissanen, CISM

Business Development Director

 

Lisätiedot:
Spear Innovations Oy Ltd

Toimitusjohtaja CEO, Antti-Ville Nauha (av.nauha@spear.fi) +358 40 5544 310
Myyntijohtaja CCO, Eerik Heijari (eerik.heijari@spear.fi) +358 40 5544 380